Bò A5 thượng hạng với lá Oba

500,000đ

SA01

500,000++

Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW