5 loại (cá hồi, bạch tuộc, cá trứng, cá ngừ, sò Nhật)

480,000đ

5種盛り(サーモン・タコ・マグロ・ホッキ貝)

Sản Phẩm Liên Quan