Set tôm hùm Canada (Giá thị trường, xin vui lòng liên hệ nhân viên)

570,000đ

Bò cuộn măng tây, Cá hồi nướng, Sườn bò Mỹ, Tôm hùm Canada

570,000++ (価格にはロブスターは含まれていません / Price is not yet included lobster / Giá chưa bao gồm tôm hùm)

Sản Phẩm Liên Quan