Bò úc thăn ngoại (120g)

350,000đ


Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW