Set sò huyết Nhật

850,000đ

Bò cuộn hành tỏi, Sò huyết Nhật, tôm sú biển, Gà

薄切り肉のガーリックオニオン巻き

日本産 赤貝

車海老

鶏モモ肉

Sản Phẩm Liên Quan