Bò cuộn hành tỏi

400,000đ


Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW