Bò cuộn măng tây

400,000đ

A05

320,000++

Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW