Set bào ngư thượng hạng

1,650,000đ

Bò cuộn hành tỏi, Bào ngư thượng hạng, Bò Úc thăn ngoại, Tôm càng tươi (đầu tôm nướng hoặc nấu súp miso)

Rolled beef with onions & garlic, Premium abalone, Australian rib eye steak, Fresh king prawn (grilled king prawn head or cooked with miso soup)

Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW