Tinh hoàn cá tuyết (dùng kèm sốt ponzu)

250,000đ


Booking

RESERVE YOUR TABLE NOW